TYP OFERTY:
NIERUCHOMOŚĆ:
MIEJSCOWOŚĆ:
WOJEWÓDZTWO:
CENA (zł):
POWIERZCHNIA (m2):
NUMER OFERTY:

Prawo

BORN Piotr Pamu?a- oferuje swoim klientom profesjonalnš pomoc prawnš z zakresu prawa nieruchomo?ci obejmujšcš w szczególno?ci sprawy:

-SPADKI

-ZNIESIENIE WSPÓ?W?ASNO?CI

-PODZIA?Y NIERUCHOMO?CI

-POZWOLENIA NA BUDOW?

-REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMO?CI

-TESTAMENTY

w tym te? celu, dla Pa?stwa wygody, wspó?pracujemy z kancelariami notarialnymi, projektantami budowlanymi, kierownikami budów.
Pa?stwa komfort i bezpiecze?stwo sš dla nas rzeczš nadrz?dnš.

Wszelkie prawa zastrzeżone