TYP OFERTY:
NIERUCHOMOŚĆ:
MIEJSCOWOŚĆ:
WOJEWÓDZTWO:
CENA (zł):
POWIERZCHNIA (m2):
NUMER OFERTY:

Zarząd

Biuro Obs?ugi Rynku Nieruchomo?ci Piotr Pamu?a  -  to dynamicznie rozwijajšca si? firma bazujšca na do?wiadczeniu. Historia dzia?alno?ci w bran?y nieruchomo?ci  si?ga roku 1999.

 

Zarzšdzamy nieruchomo?ciami na terenie Tarnowa, Rzeszowa, Nowego Sšcza, Bochni i Brzeska. Wspó?pracujemy z wysokiej klasy specjalistami wykonujšcymi przeglšdy budowlane, przeglšdy kominiarskie, przeglšdy gazowe, przeglšdy elektryczne, kosztorysy, specjalistami sprawujšcymi funkcje inspektora nadzoru budowlanego, prawnikami prowadzšcymi sprawy wspólnot mieszkaniowych oraz z rzeczoznawcami i notariuszami. Zapewniamy kompleksowe zarzšdzanie nieruchomo?ciami, administrowanie nieruchomo?ciami, obs?ug? ksi?gowš, prawnš oraz doradztwo w zakresie gospodarowania nieruchomo?ciami.

 

Dla BORN pracuje zespó? osób, które odpowiedzialne sš za profesjonalnš obs?ug? naszych Klientów. Dodatkowo wspó?pracujemy z kilkunastoma firmami ?wiadczšcymi us?ugi utrzymania czysto?ci, us?ugi pogotowia awaryjnego, firmami budowlanymi itp.  

ZAPRASZAMY !!! – Do?šcz do grona naszych zadowolonych klientów

Wszelkie prawa zastrzeżone