TYP OFERTY:
NIERUCHOMOŚĆ:
MIEJSCOWOŚĆ:
WOJEWÓDZTWO:
CENA (zł):
POWIERZCHNIA (m2):
NUMER OFERTY:

Wyceny

BORN ?ci?le wspó?pracuje z zespo?em do?wiadczonych rzeczoznawców majštkowych. Powierzana nam wycena nieruchomo?ci obejmuje nieruchomo?ci komercyjne, niezabudowane, lokalowe. Dysponowanie najbardziej aktualnymi bazami danych rynku nieruchomo?ci w Polsce oraz wysoka specjalizacja naszych rzeczoznawców w podejmowanych przez nich wycenach zapewnia najwy?szš jako?? ?wiadczonych us?ug oraz pozwala sprosta? indywidualnym wymaganiom naszych Klientów.

Specjalizacja

Sporzšdzanie informacji o warto?ci dla celów post?powa? spadkowych lub podatkowych 

Sporzšdzanie operatów szacunkowych dotyczšcych wyceny:

  • obiektów przemys?owych, maszyn i urzšdze?,
  • hoteli,
  • przedsi?biorstw,
  • lokali mieszkalnych,
  • budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • gruntów zabudowanych i niezabudowanych,
  • gruntów rolnych i le?nych,
  • wszelkich nieruchomo?ci dla potrzeb kredytowych
Wszelkie prawa zastrzeżone